Transparent
Solamagic frontpage

Valuta: SEK

Gratis leverans

Smidiga returer

Betalkort
PREMIUM Miljoe 1920x1080 17

ALLTID FEM ÅRS GARANTI

Vi är stolta över vår höga kvalitet och eftersom ingen infravärmare lämnar våra fabriker i Tyskland innan de har testats ger vi dig fem års garanti.

EN PRODUKTGARANTI SOM DU KAN RÄKNA MED 

För oss är det viktigt att du känner dig helt trygg när du köper infravärmare från Solamagic. Förutom marknadens bästa kvalitet ger vi dig dessutom utökad garanti.  

Solamagics infravärmare ECO+ PRO, PREMIUM+, FREE+ och AIR+ omfattas av fem års garanti även om vi ser att en del av våra kunder använder dem i 10-12 år.  

Om det uppstår en skada på grund av fabrikationsfel hjälper vi dig antingen helt gratis med reparationen eller ersätter produkten. Vi försöker alltid reparera först så att vi undviker att bara slänga och nyproducera. Vi återvinner och återanvänder det vi kan. Om det inte går att reparera infravärmaren ger vi dig så klart en ny så att du får tillbaka värmen. 

Nedan kan du läsa om villkoren för garantin. 

Observera att alla produkter förutom de ovannämnda har två års garanti. 

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Solamagic utvecklar och tillverkar världens bästa infravärmare som kvalitetssäkras och kontrolleras av den välkända föreningen TÜV. Dessutom får du fem års garanti.

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST

VILLKOR

Solamagics garanti gäller under följande villkor:   

1. Vi åtgärdar gratis om skadan eller defekten bevisligen beror på fabrikationsfel och om felet eller defekten anmäls inom fem respektive två år beroende på produkt. Garantin gäller inte vid små avvikelser från nominella egenskaper som inte påverkar infravärmarens funktion eller om skadan uppstår till följd av onormala miljöförhållanden eller felaktiga användningsförhållanden. Garantin gäller inte heller om skadan eller defekten på infravärmaren beror på felaktig installation eller om bruksanvisningarna inte följts.  

2. Vi avgör om den defekta infravärmaren ska repareras gratis eller ersättas av en ny utan fel. För att kunna göra anspråk på garantin för en infravärmare måste den levereras eller skickas till Solamagic. Vid leverans åtar sig avsändaren transportrisken. Slutanvändarens försändelse-, transport-, rese- och arbetskostnader ersätts inte. Inköpsbevis ska uppges i form av faktura eller liknande där datum för köp och/eller leverans framgår samt en utförlig beskrivning av felet. Utbytta infravärmare och/eller delar överlämnas till oss.   Mer information finns under “Retur av infravärmare”. 

3. Garantianspråket är ogiltigt om obehörig personal har utfört reparationer eller ingrepp eller om infravärmaren har försetts med reservdelar eller tillbehör som inte är originaldelar som har orsakat fel. Detta gäller också om typskylten eller produktionsnumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.   

4. Skador och defekter som beror på felaktig anslutning, handhavandefel, mekanisk skada (framför allt på rören) samt bristande efterlevnad av installations- och bruksanvisningarna omfattas inte av denna garanti. Vi är inte ansvariga för följdskador.   

5. Garantiservice gör varken att garantitiden förlängs eller börjar om. Garantitiden för inbyggda reservdelar upphör när garantin för hela produkten gör det. Om en viss skada eller defekt inte kan repareras eller om reparationen av felet eller defekten inte utförs eller försenas utan motivering från oss skickas motsvarande ersättningsprodukt kostnadsfritt till slutanvändaren på dennes begäran. Vid leverans av ersättningsprodukt förbehåller vi oss rätten att begära lämplig ersättning för användningen av infravärmaren under perioden i fråga. 

Följande gäller för infravärmarnas värmeelement:  
5 000 timmar for BASIC+  
10 000 timmar för ECO+ PRO  
10 000 timmar för PREMIUM+  

Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014 för infravärmare som är köpta i ett EU-land, även om de används utanför EU. Garantivillkoren påverkar inte allmänna lagstadgade garantibestämmelser.