Transparent
Solamagic frontpage

Valuta: DKK

Gratis levering

Nem returnering

Betalingskort
PREMIUM Miljoe 1920x1080 17

Du er altid sikret med 5 års garanti

Vi er stolte af vores høje kvalitet, og ingen varmelamper forlader vores fabrikker i Tyskland, før de er afprøvet – derfor giver vi dig også 5 års garanti.

En produktgaranti du kan regne med

For os er det vigtigt, at du føler dig helt tryg, når du køber en Solamagic-varmelampe. Derfor giver vi dig ud over den bedste kvalitet på markedet også en udvidet garanti.  

Solamagic ECO+ PRO-, PREMIUM+-, FREE+- og AIR+-varmelamper er omfattet af 5 års garanti – selvom vi faktisk oplever, at nogle af vores kunder har deres Solamagic-varmelampe i helt op til 10-12 år.  

Skyldes en skade en fabrikationsfejl, hjælper vi dig altid kvit og frit med reparation eller erstatter produktet. Som udgangspunkt forsøger vi altid at reparere, så vi ikke blot smider ud og producerer nyt. Vi genbruger og genanvender, hvad vi kan. Kan varmelampen ikke repareres, giver vi dig selvfølgelig altid en ny varmelampe, så du igen kan få varmen. 

Herunder kan du læse betingelserne for garantien. 

Vi gør opmærksom på, at alle andre produkter end dem nævnt ovenfor har 2 års garanti.

SOLAMAGIC GIVER DIG TYSK KVALITET, NÅR DET ER BEDST

Solamagic udvikler og producerer verdens bedste varmelamper, som er kvalitetssikret og kontrolleret af det anerkendte TüV, og du er altid sikret 5 års garanti.

SOLAMAGIC GIVER DIG TYSK KVALITET, NÅR DET ER BEDST

SOLAMAGIC GIVER DIG TYSK KVALITET, NÅR DET ER BEDST

SOLAMAGIC GIVER DIG TYSK KVALITET, NÅR DET ER BEDST

Betingelser

Der ydes garanti for Solamagic-produkter i henhold til nedenstående betingelser:

1. Vi afhjælper gratis, såfremt skaden eller manglen påviseligt skyldes fabriksfejl, og såfremt fejlen eller manglen anmeldes inden for henholdsvis 5 år eller 2 år – afhængig af produkt. Der udløses ikke garantipligt ved små afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt disse afvigelser ikke har indflydelse på varmelampens brug, eller såfremt skaden opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekte driftsbetingelser. Der kan heller ikke ydes garanti, hvis skaden eller manglen på varmelampen skyldes fejlbehæftet indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne.

2. Vi afgør, om den fejlbehæftede varmelampe repareres gratis eller erstattes af en ny fejlfri varmelampe. En varmelampe, hvor der gøres krav på en garantiydelse iht. produktets garanti, skal afleveres eller sendes til Solamagic. Ved forsendelse ligger transportrisikoen hos afsenderen. Slutbrugerens forsendelses-, transport-, rejse- og arbejdsomkostninger erstattes ikke. Der skal fremlægges købsbevis i form af faktura eller lignende med købs- og/eller leveringsdato samt en detaljeret beskrivelse af fejlen. Erstattede varmelamper/dele overdrages os til eje.

Se mere på ”Returnér en varmelampe”.

3. Garantikravet annulleres, hvis der er udført reparationer eller indgreb af ikke-autoriseret personale, eller hvis varmelampen er blevet udstyret med reservedele, supplerings- eller tilbehørsdele, der ikke er originaldele og disse har forårsaget en defekt. Det samme gælder, hvis typeskiltet eller produktionsnummeret er blevet fjernet eller gjort ulæseligt.

4. Skader og mangler, der skyldes ikke-forskriftsmæssig tilslutning, ukyndig håndtering, mekanisk beskadigelse, (særligt på rørene), samt tilsidesættelse af indbygningsforskrifterne og betjeningsanvisningerne, er ikke omfattet af denne garanti. Vi hæfter ikke for følgeskader.

5. Garantiydelser bevirker ikke, at garantifristen forlænges, eller at garantifristen starter forfra. Garantifristen for indbyggede reservedele slutter med udløbet af garantifristen for hele produktet. Hvis en skade eller en mangel ikke kan udbedres, eller hvis udbedringen af fejlen eller manglen afvises eller forsinkes ubegrundet af os, leveres der en ligeværdig erstatning gratis til slutbrugeren på dennes ønske. Ved erstatningslevering forbeholder vi os ret til at gøre krav på en passende modydelse for brugen af varmelampen i den forløbne brugstid.

For varmelegemerne i varmelamperne gælder:
5.000 timer for BASIC+-varmelamperne
10.000 timer i ECO+ PRO-varmelamperne
10.000 timer PREMIUM+-varmelamperne

Disse garantibetingelser gælder fra den 1.1.2014 for varmelamper/dele, der er købt i et EU-land, selv om de bruges uden for EU. Garantibetingelserne har ingen indflydelse på almindeligt gældende lovpligtige garantibestemmelser.