Transparent
Solamagic frontpage

Valuta: NOK

Gratis levering

Enkel retur

Betalingskort
PREMIUM Miljoe 1920x1080 17

DU ER ALLTID SIKRET MED 5 ÅRS GARANTI

Vi er stolte av vår høye kvalitet, og ingen varmelamper forlater våre fabrikker i Tyskland før de er testet - derfor gir vi deg også 5 års garanti.

EN PRODUKTGARANTI DU KAN REGNE MED

For oss er det viktig at du føler deg helt trygg når du kjøper en Solamagic varmelampe. Derfor gir vi deg, i tillegg til den beste kvalitet på markedet, også en utvidet garanti.
Solamagic ECO+ PRO-, PREMIUM+-, FREE+ - og AIR+-varmelamper har alle 5 års garanti - selv om vi faktisk opplever at noen av våre kunder har sine Solamagic varmelamper i helt opptil 10-12 år.

Dersom en skade skyldes en fabrikasjonsfeil vil vi alltid hjelpe deg med reparasjon eller erstatning av produktet, helt kostnadsfritt. Som utgangspunkt prøver vi alltid å reparere, slik at vi ikke bare kaster og produserer nytt. Vi gjenbruker det vi kan. Hvis varmelampen ikke repareres, gir vi deg selvfølgelig alltid en ny varmelampe, slik at du kan få igjen varmen.

Under kan du lese garantibetingelsene.
Vi gjør oppmerksomme på at alle andre produkter enn de overnevnte har 2 års garanti.

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET

Solamagic utvecklar och producerar världens bästa värmelampor, som är kvalitetssäkrade och kontrollerade av välrenommerade TüV, och du är alltid garanterad 5 års garanti.

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET

SOLAMAGIC GER DIG TYSK KVALITET

BETINGELSER

Det gis garanti for Solamagic-produkter i henhold til følgende betingelser:

1. Vi utbedrer kostnadsfritt hvis skaden eller mangelen beviselig skyldes en fabrikasjonsfeil, og dersom feilen eller mangelen rapporteres innen henholdsvis 5 år eller 2 år - avhengig av produkt. Garantiplikt gjelder ikke ved små avvik fra den nominelle tilstanden, så lenge disse avvikene ikke påvirker bruk av varmelampen, eller hvis skaden oppstår som følge av unormale miljøforhold eller ukorrekte driftsforhold. Garantien vil heller ikke gjelde hvis skaden eller mangelen på varmelampen skyldes feilaktig installasjon eller ignorering av bruksanvisningene.

2. Vi avgjør om varmelampen med feil repareres gratis eller erstattes av en ny feilfri varmelampe. Hvis det kreves garanti for en varmelampe, må produktet innleveres eller sendes til Solamagic. Ved forsendelse ligger transportrisikoen hos avsender. Sluttbrukers frakt-, transport-, reise- og arbeidskostnader erstattes ikke. Det må fremlegges kjøpsbevis i form av faktura eller lignende med kjøps- og/eller leveringsdato, samt en detaljert beskrivelse av feilen. Erstattede varmelamper/deler overdras til vårt eierskap. Se mer på "Retur av en varmelampe".

3. Garantikravet annulleres hvis det er utført reparasjoner eller inngrep av ikke-autorisert personell, eller hvis varmelampen er blitt utstyrt med uoriginale reservedeler, supplerende deler eller tilbehør og disse har forårsaket en defekt. Det samme gjelder hvis typeskiltet eller produksjonsnummeret har blitt fjernet eller gjort uleselig.

4. Skader og mangler som skyldes ikke-forskriftsmessig tilkobling, ukyndig håndtering, mekanisk skade (spesielt på rørene), samt ignorering av installasjons- og bruksanvisningen, omfattes ikke av denne garantien. Vi er ikke ansvarlige for følgeskader.

5. Garantiytelser fører ikke til at garantiperioden forlenges eller at garantiperioden starter på nytt. Garantifristen for innebygde reservedeler slutter ved utløpet av garantifristen for hele produktet. Hvis en skade eller en mangel ikke kan utbedres, eller hvis utbedring av feilen eller mangelen avvises eller forsinkes ubegrunnet av oss, vil det leveres en likeverdig erstatning gratis til sluttbruker på dennes ønske. Ved erstatning forbeholder vi oss rett til kreve en passende motytelse for bruken av varmelampen i den forløpne brukstiden.

For varmelegemene i varmelampene gjelder:
5000 timer for BASIC+-varmelampene
10.000 timer i ECO+ PRO-varmelampene
10.000 timer PREMIUM+-varmelampene

Disse garantibetingelsene gjelder fra 1.1.2014 for varmelamper/deler som er kjøpt i et EU-land, selv om de brukes utenfor EU. Garantibetingelsene har ingen innflytelse på alminnelig gjeldende lovpliktige garantibestemmelser.